2004 samlandes ett 10 tal personer som tyckte det saknades en kanal mellan kommun, företag och föreningar till innevånarna i Åsele, en kanal som skulle främja informationsflödet mellan och från de institutioner där informationen finns.

Föreningen skulle också skapa och hjälpa till att skapa annat i orten som så många som möjligt har nytta av. Den första aktiviteten som genomfördes var att med hjälp av SIKUmedel skapa en webbplats för alla som bor i Åsele att använda för att lägga upp information. Denna sida blev en succé och har under långa perioder haft kring 2000 besökare om dagen vilket är enormt stora siffror, speciellt med tanke på att det bor 3800 personer i Åsele.

Sammanslagning med videoteknik

Grillplatser

Skyltar

Teknisk utveckling – Facebook, wordpress, mobil

Det finns kvar att göra